A Harfi Ansiklopedi Kimdir

ANKEBUD AHMED PAŞA

Osmanlı devlet adamıdır. Enderun’da yetişmiştir. Mirahur, sancakbeyi, beylerbeyi, vezir ve Budin valisi oldu. 7 Haziran 1657 yılında sadaret kaymakamıydı. Köprülü Mehmed Paşa’nın yerine sadarete geçmek arzusunda bulunduğu iftirasına uğrayarak azledildi.

Karaman valiliği ile İstanbul’dan uzaklaştırıldı ve 1661’de de Girit’ serdar tayin edildi. Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa’nın adayı fetih için gidişine kadar düşmanla çarpıştı. Kandiye’nin alınışında da gayret ve yararlığı görüldü. Fetihten sonra şehirdeki on dört büyük manastırdan biri onun adına camiye çevrildi. Girit’e vali oldu. 8 Ağustos 1671 ‘de bu görevinden alınarak emekliye sevk edildi ve sonra da Hanya’ya sancakbeyi olarak gönderildi. 1680 yılında Hanya’da öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment