A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED ŞEMSEDDİN AKBIYIK

Türk mutasavvıf ve şairidir (15. yy.). Hacı Bayram tarikatına mensuptu. 2. Murad ile Kosova savaşında bulundu, Fatih Mehmed’in dostluğunu kazandı ve İstanbul’un fethine katıldı. 1481 Yılından sonra öldüğü tahmin ediliyor. İstanbul’da ve Bursa’da Akbıyık adını taşıyan iki mahalle vardır. Mecmuat-ün Nezair (Nazireler Derlemesi) adlı tasavvufî bir gazel ile bazı yazma mecmualarda rastlanan Şems-i Hüda mahlâslı tasavvufî şiirlerin ona ait olduğu tahmin edilmektedir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment