A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED ZİYA AKBULUT

Türk ressam ve perspektif uzmanıdır (1869-1938). Eski ressamlarımızın çoğu gibi Harp okulu mezunu olan Ahmed Ziya, Osman Nuri Paşadan ve Hoca Ali Rıza Beyden resim dersi aldı. Gelişen sanat çalışmalarına paralel olarak müspet ilimlere de merak sardı, kısa zamanda matematik, astronomi ve özellikle «menazır»> denilen perspektif bilimi kollarında otorite olarak tanındı. Osmanlı Ressamlar cemiyetinin üyesi ve titiz bir gerçekçi olan Akbulut, perspektif kurallarını tablolarında kesinlikle uygulardı. Çizgilerin ön planlarından ufuk noktasına kaçışları, eşyayı sınırlandıran desenin modele tam anlamı ile uyması, ışık, gölge ve yarım gölge gibi renk değerlerinin, renkli fotoğraf bağlılığı ile kopya edilmesi, tablolarının belli başlı özellikleri idi. Başlıca eserleri Beyazıt imareti, Sultanahmet camii, (İstanbul Resim ve Heykel müzesi), Mihrimah Camii’dir.

Genel olarak «Ali Rıza okulu» diye adlandırabileceğimiz bir resim anlayışının temsilcisidir. Bu anlayışa göre ressam, gördüğü tabiat parçasına veya modele, yeni elemanlar katmayacak, bu tabiatı ve modeli değiştirmeyecek, objektif bir etkinin sınırlarını aşmayacaktır. Akbulut’un, Resim ve Heykel müzesindeki Beyazıt imareti tablosu, bu anlayışın en başarılı örneklerinden biridir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment