A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMET HAMDİ AKSEKİ

Türk din bilginidir. 1887 yılında Akseki’de doğmuştur. İstanbul Fatih Medresesini ve İlahiyat Fakültesini bitirdi. Medresede müderrislik ve Milli Mücadele sırasında da Ankara’da öğretmenlik yaptı. Şer’iye vekaletinde çalıştı. Dârülfünunda müderrislik yaptı. Diyanet İşleri başkanlığında çeşitli görevlerde bulundu, başkan oldu. İslam dinine ait çeşitli eserler yazmıştır. 1951 yılında İstanbul’da vefat etti.

Yorum Ekle

Click here to post a comment