A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AKAĞALAR

Sarayın Babüssaade (kapısını) bekleyen ağaların adıdır.

Akağalar, Osmanlı tarihinde oldukça önemli bir yer tutar. Osmanlı Devletinin kuruluşu sırasında, daha çok Macar ve Alman savaş esirleri hadım edilerek saray hizmetinde kullanılırdı. Zamanla Gürcü, Ermeni, Çerkes ve Türklerden de bu göreve adam alındı. Akağalar, Babüssaade’nin sol tarafındaki odalarda yatıp kalkarlardı. Amirleri Babüssaade ağası veya kapıağası idi. Başlıca vazifeleri sarayın mabeyn daireleri ile haremi korumaktı. İlgililerden başka hiç kimseyi Babüssaadeden içeri sokmazlardı. Sarayın en iyi korunan kapısı burasıydı. Bazı zamanlarda burayı koruyan akhadımların sayısı yirmi, otuz kişiyi bulurdu. Akhadımların 13. Yüzyılda hem sayıları hem itibarları azaldı. Tarih boyunca genellikle zenci hadımağaları ile araları hiç iyi olmamıştır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment