A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AKALAR

(Ahaylar veya Mikenler de denir) En eski Yunan kavimlerindendir. M.Ö. 2. binyıl başlarındaki akınları ile Yunan yarımadasında hayat şartlarını altüst ettiler. Kuzeyden gelerek Peloponnes’te Argolis bölgesine yerleştiler. M.Ö. 1600-1400 arasında aka medeniyeti en yüksek seviyesine ulaştı. Bu devirde yapılan Tiryns ve Mykenai şatoları, kuyu mezarları ve kubbeli mezarlar aka mimarisinin şaheserleridir. Özellikle mezarlarda ele geçirilen altın maskeler, kaplar ve bronz silahlar anılmaya değer. Akalar, denizciliğe başladıktan sonra Girit’e geçerek burada ticaret kolonileri kurdular. Anadolu (Miletos, Halikarnassos, Selçuk), Rodos ve Kıbrıs ile ticaret yaptılar, Hititler ile temasa geçtiler, Filistin ile Sicilya’da ticaret acenteleri kurdular. Agamemnon idaresindeki aka orduları Karadeniz ticaretini ele geçirmek için Çanakkale boğazına yaptıkları akınlarla kuşattıkları Truva’yı yıktılar. M.Ö. 2. binyıl sonlarında, teknik bakımdan demir silahların bronza üstünlüğü, Dorların Aka devletini kolayca yenmelerini sağladı.

Yorum Ekle

Click here to post a comment