A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AKARNAN

Yunan mitolojisinde Alkmaion’un oğludur. Annesi Kallirrhoe, Akheloos nehrinin kızıdır.

Akarnanların adı bu kahramanın adından gelir. Epeiros’u baştan başa dolaşıp kardeşi

Amphoretos ve birkaç argoslu ile Akarnania’ya yerleşti.

Yorum Ekle

Click here to post a comment