A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AKÇA KOCA

Osmanlı devletinin kuruluşuna katılanlardandır. Akça Koca, bir aşiret beyidir. Osman ve Orhan Beylerin silâh arkadaşıydı. 1320 yılına doğru İzmit ve Sakarya taraflarını fetihle görevlendirildi, buralarda bazı yerleri aldı, aşiret beylerinden Konuralp ile beraber Aydos ve Samandıra’yı fethetti. Bu başarısından ötürü kendisine Samandıra kalesi mülk olarak verildi.

Akça Koca, daha sonra Gazi Abdurrahman ile beraber İzmit-Üsküdar arasındaki yerlere akınlar yaptı ve buraları da yeni kurulan Osmanlı toprakları içine kattı. Oğlu Hacı İlyas, onun oğlu Kadı ve vezir Abdal veya Fazlullah Paşa, onun oğlu Mevlâna Kutbeddin ve onun da oğlu Seydi Çelebi’dir. Bütün bu adları geçenler Osmanlı devletinin kuruluşunda ve gelişmesinde rol oynadılar. Kocaeli, adını Akça Koca’dan aldı. 1328 yılında Kandıra’da vefat etmiştir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment