A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AKHAİOS

Yunan mitolojisinde İon’un kardeşi ve Hellen’in yeğeni. Akaların efsanevî ceddi.

AKHAİOS

(M.Ö. 270-215), Selefkiler sülâlesinden kral. Seleukos Keraunos 3’ün yeğeni. Bergama krallarının ele geçirdi. Bu vilâyetleri geri alması için ona yardım etti. Bu kralın hapsinden sonra Babil’de bulunan Seleukos’un kardeşi Antiokhos’u tahta davet etti. Antiokhos 3’ü tahttan indirmeğe kalkışmakla suçlandırılınca kendini kral ilân etti (M.Ö. 219). 216’da Antiokhos’un korkusundan Sardes’de gizlenmek zorunda kaldı, hainler tarafından ele verildi ve Antiokhos’un emriyle öldürüldü.

AKHAİOS

Eretriya’lı, Yunanlı trajedi yazarıdır (M.Ö. 484’e doğr, dünyaya geldi). Eserlerinden bazı parçalar kalmıştır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment