A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AKİF MEHMED BEY

Osmanlı Tarihçilerindendir. Mirmirandan Ebubekir Paşanın oğludur. 3. Mustafa devrinde Divanı Hümayun’da teşrifatçılık yaptı. Tarih-i Cülus- Sultan Mustafa (Sultan Mustafa’nın Tahta Çıkışının Tarihi) adlı, Kasım 1757-Mayıs 1761 tarihler arasındaki vakaları derleyen yazma bir eseri vardır, Akif Mehmed Bey Salacak’ta bir mescit yaptırmıştır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment