A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AKİF SELANİKLİ

Mevlevi şairidir. Selanik doğumludur. Selanik’te devrin büyükleri yanında kâtiplik yaptı. Yazma Divan’ı Millet kütüphanesi nu. 269’dadır. 1827 yılında vefat etmiştir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment