A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AKİL BİN EBU TALİB

Hz. Ali’nin kardeşidir. İlk zamanlar İslâmiyet’i kabul etmemişti hatta Bedir muharebesine Mekkeliler safında katılarak esir düştü ve amcası Abbas’ın fidyesi ile kurtuldu. Mekke’nin fethinden sonra Müslüman oldu. Ali halife olunca ona biat etmedi, Muaviye’nin tarafına geçti ve Sıffin harbinde kardeşine karşı dövüştü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment