A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AZİZ AKAKİOS

Adları tarihe geçmiş Akakios’lardan biri olan, Diocletianus zamanında işkence edilip kafası kesilen Hıristiyan askeri (303 veya 306). Öbür Akakios’ların tanınmışları şunlardır:

AKAKİOS (lakabı tekgöz), 340’ta Filistin Kaisareia’sı piskoposu, Aryanizm mezhebinde Akakioscuların reisi, 366’da öldü. 360’ta İstanbul ruhani meclisine Rimini’nin, Oğul’un Baba’ya «benzer» olduğunu ilan eden düsturunu kabul ettirdi.

 AKAKİOS, Suriye’de Bere piskoposu (322’­ ye doğr. – 432), Aziz Yuhanna Krisostomos’a işkence edenlerden biri.

AKAKiOS, Diyarbakır piskoposu (400’e doğr. – 420).

AKAKİOS, 431’e doğru Melita piskoposu, Nestorius’un hasmı.

AKAKİOS (Selevkla’lı öl. 500’e doğr.), bu şehrin piskoposu ve İran Ermenilerinin ruhani reisi. Nasturiliği kabul etmiş ise de oldukça bağımsız kalmıştır.

AKAKİOS (öl. 489), 471’den sonra İstanbul patriği. Papa 3. Felix tarafından aforoz edildi.

Yorum Ekle

Click here to post a comment