Ansiklopedi H Harfi Kimdir

HAİN AHMET PAŞA

Osmanlı vezirlerinden olan Mısır valisidir. Enderun’dan yetişti, mirialem ve yeniçeri ağası oldu. Belgrad seferine (1521) Rumeli beylerbeyi olarak katıldı. Daha sonra üçüncü vezir ve Rodos seferinde Çoban Mustafa Paşa yerine serdar, Rodos’un fethinden sonra ikinci vezir oldu. Sadrazam Piri Mehmed Paşa’nın emekliye ayrılması üzerine sıra kendisinde olduğu için sadarete geçmeyi ümit ederken (1523) Kanuni’nin, has odabaşısı İbrahim Ağayı sadrazam yapmasına kırıldı, kendi isteğiyle Mısır valisi oldu. Burada Çerkezleri elde ederek hile ile Kahire kalesini zapt ve Melik Mansur Sultan Ahmed unvanı ile hükümdarlığını ilan etti. Vezir tayin ettiği sancakbeylerinden Mehmed Bey, devlete sadık kalarak onu öldürmeğe teşebbüs etti. Ahmed Paşa, kaçarak Beni Bekr Araplarına sığındı. Bir süre sonra ele geçirilerek 1524 yılında öldürüldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment