Ansiklopedi I-İ Harfi Kimdir

İHSAN ABİDİN AKINCI

Türk veterineridir. 1882 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1904’te askerî veteriner okulunu bitirdi. 1921’de İstanbul askerî ve sivil veteriner okullarının «Baytar Mektebi Âlisi» adı altında birleşmesi üzerine, bu okulun hıfzıssıhha ve zootekni müderrisliğine tayin edildi. 1927-1931’de Tarım bakanlığı müsteşarı oldu. Zootekni alanında önemli hizmetlerde bulundu. Yüksek ziraat enstitüleri, hara ve depoların kurulmasına çalıştı.

Başlıca eserleri: Osmanlı Atları (1917), Ankara Keçisinin Hali ve Islahı (?), Anadolu Ziraatı ve Yetiştirme Vaziyeti (4 c. 1928),

Anadolu Develerinin Irkları, Bakılması (1914), Tiftik, İstihsâlden İstihlâke Kadar (1932), Türkiye’de Koyun Yetiştirmesi ve Irkları, Yapağıcılık İlmi (1921), Şeker, Yetiştirmeden Bitirmeye Kadar, Türkiye’de, Memleketlerde (1934), Şarkta Ziraatın İnkişaf Tarihi ve Amilleri (1936, Rıza Erten ve Hamdi Dikmen ile birlikte), Tarihten Evvel Türklerde Ziraat (?, Ali Rıza Erten, Hamdi Dikmen ve Cevat Rüştü ile birlikte), Türklerde Ziraat ve Hayvancılık (1934, Ali Rıza Erten ve Hamdi Dikmen ile birlikte), Türklerin Medeniyete Hizmetleri (?, Ali Rıza Erten ve Hamdi Dikmen ile birlikte). İhsan Abidin Akıncı 1943 yılında Ankara’da vefat etmiştir

Yorum Ekle

Click here to post a comment