Ansiklopedi I-İ Harfi Kimdir

İSTANBULLU AHMED RECEBOĞLU

Osmanlı tarihçilerindendir. İstanbul’da doğmuştur. İstanbul’da Atik Alipaşa medresesinde müderrislik yaptı. Nüzhet-ül-Ahbar fi Tercemet· il-Hilyet-ül-Ahyar adlı bir Osmanlı tarihi yazdı. Ayni’nin, lkd-ül-Cüman adli eserinin Hazreti Muhammed’e kadar olan kısmını Türkçeye çevirdi. 1719 Yılında İstanbul’da vuku bulan deprem dolayısı ile depremlerin oluş sebeplerini anlatan bir eseri daha vardır. 1726’da İstanbul’da vefat etmiştir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment