Ansiklopedi K Harfi Kimdir

KAZABADLI MUİD AHMED EFENDİ

Osmanlı şeyhülislamıdır. Tokat doğumludur. Tahsilini İstanbul’da yaptı. 4. Murad zamanında çeşitli memuriyetlerde bulundu. Şam, Mısır, Edirne kadılıklarına tayin edildi. Edirne kadılığından azledildikten sonra 1635’te İstanbul kadılığına getirildi. Anadolu kazaskeri oldu. Tabiat bakımından çok doğru bir insan olan Ahmed Efendi hatır, gönül dinlemeden doğru bildiğini yapardı. Gerektiğinde padişahın iradesini bile tanımazdı. Bu sebeple, Ahmed Efendi 4. Murad tarafından azledildi ve Belgrad’a sürüldü. Fakat az bir zaman sonra affedildi ve yine Anadolu kazaskerliğine getirildi. 1645’te şeyhülislam oldu. Ahmed Efendi, 4. Murad devrinde güttüğü siyaseti Sultan İbrahim devrinde de devam ettirmiştir. 1647 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Mezarı, Kadı çeşmesinde inşa ettirdiği medrese civarındadır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment