Ansiklopedi Kimdir M Harfi

MELEK AHMED PAŞA

Osmanlı devlet adamıdır. İstanbul 1662). Aslen abaza, deniz ümerasından Pervane Kaptan’ın oğludur. Darüssaade ağası Mustafa Ağa vasıtası ile, çocukken saraya girdi, silahtarlığa kadar yükseldi. Başlangıçta şişmanlığından dolayı verilmiş olan Malak lakabının, rütbesinin yükselmesiyle Melek’e çevrildiği söylenir. Bağdat’ın fethinden sonra Diyarbakır eyaletine tayin edildi (1638). Bir süre Musul muhafızlığında bulundu, İstanbul’a dönüşünde Kubbealtı vezirleri arasına girdi (1640). 4. Murad’ın kızı Kaya Sultanla evlendirildi (1644). Şam ve Halep eyaletlerinde beylerbeyliği yaptıktan sonra Bağdat’a nakledildi, fakat vazifesi başına gitmeden Kara Murad Paşa’nın yerine sadrazam oldu (1650). Sadrazamlığında hazineye gelir temini için bulduğu ve uyguladığı tedbirler önce beğenildi, sonra ağır tenkitlere uğradı. Çünkü rüşvete mâni olmak için memuriyetlerin devletçe satılması, altın ayarının bozulması gibi çareler beklenilen faydayı sağlamadığı gibi devlet bünyesini de sarstı. Bu sarsıntı ayaklanmalara sebep oldu. Sadrazamlıktan azledilerek Silistre eyaletine tayin edildi (1651). Daha sonra yine Kubbealtı vezirleri arasına alındı. İbşir Mustafa Paşa sadrazam olarak İstanbul’a gelinceye kadar onun sadaret kaymakamlığını yaptı (1654). Fakat İbşir Paşa onu kendisine rakip gördüğü için Van eyaletine tayin etti. Sonra Bosna eyaletinde beylerbeyliği yapan (1658) Ahmed Paşa emekliye sevk edildi (1660). O da İstanbul’a dönerek ömrünü karısı Kaya Sultanın konağında geçirdi. İyi ahlak sahibi, yardım sever bir insandı. Evliya Çelebi akrabasındandı. Birçok kabiliyetli kimseleri de himayesine almıştı. 1662 yılında İstanbul’da vefat etti.

Yorum Ekle

Click here to post a comment