Ansiklopedi Kimdir M Harfi

MÜFTİZADE AHMED EFENDİ

Osmanlı şeyhülislamıdır. Gelibolu müftüsünün oğludur. Birtakım şer’iye işlerinde görev aldıktan sonra Ordu kadısı olarak Rus seferine katıldı (1772). 10 Şubat 1786’da Dürrizade Mehmed Arif Efendinin yerine şeyhülislam oldu. Bu vazifede, yirmi iki ay kadar kaldıktan sonra, 1787 yılında Avusturya ve Rusya’ya karşı açılan harp sırasında, çalışmalarında zaaf gösterdiği için, azledildi (1787)1791 yılında İstanbul’da vefat etti.

Yorum Ekle

Click here to post a comment