Ansiklopedi Kimdir M Harfi

MÜŞİR AHMED PAŞA

Osmanlı müşirlerindendir. Üsküdar’lı, Harbiye mektebinde yetişen ilk kurmaylardandır. Harbiyedeyken birkaç arkadaşı ile Viyana’ya gönderildi (1837). Tahsilden dönüşünde Harbiyeye Hoca oldu ve önce mirliva, sonra ferik olarak Harbiye mektebi nazırlığına tayin edildi (1848). Kırım savaşında kurmay başkanlığı yaptı. 1854’te müşir, 1856’da Rumeli valisi oldu. Buradan Şam valiliğine tayin edildi. Lübnan’da Müslüman ve Hıristiyanlar arasında çıkan çatışmada gösterdiği ihmal, olayın milletlerarası bir mahiyet almasına sebep oldu. Bu yüzden yargılanarak suçlu görüldü ve Şam’da kurşuna dizildi (1860).

Yorum Ekle

Click here to post a comment