Ansiklopedi Kimdir S Harfi

SAHHAFLARŞEYHİZADE AHMED NAZİF EFENDİ

Biyografi yazarı ve yazardır. İstanbul’da doğmuştur. 1825’te müderris oldu ve daha sonra Kudüs ve Şam kadılıklarında bulundu. Anadolu kazaskerliği payesine yükseldikten sonra 1858 yılında İstanbul’da öldü. Kaptanpaşaların hal tercümelerinden bahseden Sefinet-ül-Vüzera (Vezirler Gemisi) adlı bir eseri ile 1494-1835 yılları arasında nakibüleşraflık yapmış ilmiye ricalinin hal tercümelerini ihtiva eden diğer bir eseri daha vardır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment