Ansiklopedi Kimdir S Harfi

SALİHZADE AHMED ESAD EFENDİ

Osmanlı şeyhülislamlarındandır. Önce müderrislik, daha sonra çeşitli yerlerde kadılık yaptı. Anadolu kazaskeri oldu, iki defa Rumeli kazaskerliğine, iki defa şeyhülislamlığa getirildi. Şeyhülislamlığı, Nizamıcedit devrine tesadüf eder. 3. Selim’in yenilik hareketlerini destekledi. Şeyhülislamlıktan ikinci defa azli Alemdar Mustafa Paşa’nın ölümünden sonradır. 1814 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment