Ansiklopedi Kimdir S Harfi

ŞARİHÜLMENARZADE AHMED EFENDİ

17. asır Osmanlı müverriherindendir. Amasya’da doğmuştur. Babası Abdülhalim Efendi Usul-i Fıkıh kitaplarına ve Menar’a şerh yazdığından oğluna Şarihülmenarzade denmiştir. Ahmed Efendi, babasından ve sair ulemadan ders görerek tahsilini tamamladıktan sonra çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Naima tarihinin başlıca kaynaklarından olan ve 1655 yılına kadar Osmanlı devletinin olaylarını kapsayan eseri henüz bulunmamıştır. Ayrıca, Silsile-i Ulema (Bilginler Silsilesi) ve Şamil ve Kâmil adlı Hz. Adem’in yaradılışından 1650 yılına kadar vakaları toplayan genel bir tarih eseri olduğu da söylenir. 1657 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment