Ansiklopedi Kimdir S Harfi

ŞEHLAGÖZ AHMED PAŞA

Osmanlı sadrazamlarındandır. Foça’da doğmuştur. Babası Cafer Ağadır, Amcası alaiyeli Hacı Ebubekir Paşa’nın yanında yetişerek, Cidde valiliğinde onun kethüdası oldu. Sonra kapıcıbaşı, kapıcılar kethüdası, çavuşbaşı ve sadaret kethüdası (1738) oldu. Ertesi yıl, Yeğen Mehmed Paşa’nın sadaretinde, vezaretle sadaret kaymakamı ve bir süre sonra, Sarı Beyzade adlı eşkıyayı cezalandırmak için Aydın mutasarrıfı tayin edildi. Nişancı (1734) ve ivaz Mehmed Paşa yerine sadrazam oldu (22 Haziran 1740). İki yıl sonra sadaretten atılarak malı elinden alındı ve Rodos’a sürüldü (1742). Sonradan Sayda Halep, Anadolu, Kandiye, Diyarbakır, Bağdat, İçel, Mısır ve Adana valiliklerinde ve iki defa Kars seraskerliğinde bulundu, Halep valisiyken öldü. Rüşvet aldığı söylenir. İstanbul’da Bandırmalı tekke ve camiini Aya Kapısı mescidini yeniden inşa ettirdi. Abacı mescidi karşısında bir mektep yaptırdı ve Hobyar mescidi ile Nevbahar mescidine birer mimber koydurdu. 1753 yılında Halep’te öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment