Ansiklopedi Kimdir S Harfi

ŞEKER AHMED PAŞA

Türk ressamıdır (1841-1907). Türk resim tarihinin değerli temsilcisi ve Türk plastik sanatına batı anlayışını getiren öncülerdendir. Doktor olmak için yazıldığı Tıbbiyei Şahane’de resim yapmağa başladı ve sağladığı başarı sebebiyle okulun resim öğretmenine yardımcı tayin edildi. Doktor olma isteği böylece sönünce devrin sanatsever hükümdarı Abdülaziz tarafın an Paris’e gönderildi (1863). Paris akademisinde Leon Jerôme ve Louis Boulanger gibi soysuzlaşmış bir klasisizme bağlı hocaların atelyesinde çalıştı. Bu hocaların eserlerinden fazla Corot, Courbet, Daubigny gibi büyük ressamların tesiri altında kaldı.

1862’den 1871’e kadar Paris’te çalıştı. Fransız-Alman harbi patlak verince yurda döndü ve saray yaverliğine, Tıbbiye mektebi resim öğretmenliğine, yabancı misafirler teşrifatçılığına tayin edildi. Fransızcayı çok iyi bilen, iyi huyu, tatlı dili dost severliğinden ötürü “Şeker” lakabını kazanan Ahmed Paşa, İstanbul’da, Mercan semtindeki evinde büyük bir resim atelyesi kurdu, orada çalıştı ve birçok gence sanatını öğretti. Ferik (korgeneral) rütbesini kazandı. Türkiye’de ilk resim sergisini Divanyolu’ndaki Maarif nezareti binasında açtı. Burada kendi natürmort ve peyzajlarını sergiledi. Portre figür ve kompozisyon gibi türlerin pek denenmediği o devirde Şeker Ahmed Paşa, natürmort denilen ölü tabiat resimleri ve manzaraları ile dikkati çekiyordu. O devir İstanbul’­unun renkli, hareketli ve kendine has yaşayışına kayıtsız görünüyor, Fransız ressamı Gustave Courbet’nin pek belli tesiri altında geyik ve karaca resimleri, iri gövdeli asırlık ağaçlarla çevrili orman manzaraları, türlü meyveleri bir araya toplayan natürmortlar yapıyordu. Bu türlerde meydana getirdiği eserler arasında Karaca, Bursa’da bir Orman, Karpuzlu natürmort tabloları (İstanbul Resim ve Heykel müzesi) memleketimizde ün salınış eserleridir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment