Ansiklopedi Kimdir S Harfi

SEYDİ AHMED PAŞA

Osmanlı vezirlerindendir. Köle olarak Mısır’da satıldı, yetiştirilerek silahşörlüğün her çeşidinde büyük bir maharet gösterdi, Seydi (yiğit, sert) lakabını kazandı. Mısır valisi Kayserili Kara Ahmed Paşa tarafından 4. Murad’a takdim edildi, Saraya alındı. Çaşnigirbaşı ve Tortum sancakbeyi oldu. Beylerbeyi rütbesi ile Maraş (1654), vezirlik rütbesi ile de Anadolu valiliği yaptı (1655). Kendisinin ve adamlarının zulmünden şikayetçi olan halkın silahlı mukavemeti yüzünden vali tayin edildiği Şehrizor’a giremedi ve çarpışmalar oldu (1655). Çanakkale boğazı muhafızı iken Venediklilerle yaptığı savaşlarda (1656) aşırı cesaretinden dolayı kendisine (Deli Türk) lakabı verildi. 18 Temmuz 1656’da kaptanıderya oldu. Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa’nın yerine sadarete geçmek istediğinden azledildi. Macaristan serdarı Köse Ali Paşa’nın maiyetindeyken İstanbul’dan gönderilen emirle öldürüldü (1661). Cesaret ve zulmü ile tanınmıştı. Seydi Ahmed Paşa’nın Seydizade ismiyle meşhur olan oğlu Mehmed Paşa, Rumeli Beylerbeyiliğine ve Kaptanıderyalığa kadar yükseldi. 1684’te Avusturya’­lılarla yaptığı bir savaşta şehit oldu. Kesilen başı, düşman askerleri tarafından «Demir Paşanın oğludur» diye Avusturya İmparatoruna gönderildi.

Yorum Ekle

Click here to post a comment