Ansiklopedi Kimdir S Harfi

SEYİT AHMED PAŞA

Osmanlı valilerindendir. Bozok mutasarrıfı (1780), Mora muhassılı (1781), vezirlikle Girit beylerbeyi (1782), Silistre seraskeri (1785) oldu. Rumeli (1789) ve Boğaz muhafızı (1790), Yenişehir mutasarrıfı (1796), Sivas (1797), Erzurum (1797 ve 1798) eyaletlerinde görev yaptı. 3. Mustafa’nın kızı ile evlendirildi. İkinci Erzurum beylerbeyliği sırasında 1798 yılında öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment