Ansiklopedi Kimdir S Harfi

SEYİT TOPAL AHMET RİFAT EFENDİ

Tarih ve biyografi yazarıdır. İstanbul’da doğmuştur. İstanbul rüsumat muhasebeciliğinde ve Bursa defterdarlığında bulundu. Şeyhülislamların hal tercümelerini ihtiva eden Devhat-ül-Meşayih (Şeyhlerin Uluları) nakibüleşrafların hal tercümelerini ihtiva eden Devhat-ün-Nukebi (Nakiblerin Uluları), sadrazam Yusuf Ziya Paşanın ikinci sadaretinden Yusuf Kâmil Paşa’ya kadar gelen sadrazamların hal tercümelerini ihtiva eden ve Hadikat-ül-Vüzera (Vezirler Bahçesi) adlı eserin zeyli olan Verd-ül-Hadaik (Bahçelerin Gülü), İslam ve Osmanlı hükümdarları, Mısır hidivleri, sadrazam, şeyhülislam ve diller Osmanlı devlet seçkinlerinin kısa hal tercümeleri ile listelerini toplayan Ravzat-ülAziziye (Aziziye Bahçesi) isimli eserleri basılmıştır. 1876 yılında İstanbul’da ölmüştür.

Yorum Ekle

Click here to post a comment