Ansiklopedi Kimdir S Harfi

ŞİRVANİZADE AHMED HULUSİ EFENDİ

Müderris ve kadıdır. 1889 yılında Amasya’da doğmuştur. Amasya’ya göç eden Şirvanlı Şeyh Siraceddin İsmail Efendi’nin oğlu ve sadrazam Şirvanizade Rüşdü Paşanın kardeşidir. 1874’te İstanbul kadısı oldu, Anadolu kazaskerliği payesini aldı. Meclisi Teşkilatı Şer’iye ve İntihab-ı Hükkam başkanlığında bulundu. Bir aralık Mecelle cemiyetine üye oldu. Meclisi Tetkikatı Şer’iye başkanı iken Afganistan’a gönderildi (1877). 2. Abdülhamid’in namesini Afganistan emiri Şir Ali Hana hediyeler ile birlikte verdikten sonra İstanbul’a döndü. Ümit edilen sonucun elde edilemediği bu sefaret görevinden dönüşte İstanbul’a gelmedi, Diyarbakır kadılığında bırakıldı. Daha sonra da Amasya’da oturmaya memur edildi ve 1889 yılında burada vefat etti.

Yorum Ekle

Click here to post a comment