Ansiklopedi Kimdir W Harfi

WİLLİAM FRANCİS AİNSWORTH

İngiliz tabiat bilgini ve gezginidir (1807-1896). W. H. Ainsworth’ün yeğeni, Fırat çığırında İngiliz subayı Cherney tarafından yönetilen geziye katıldı (1835). Bu gezi sona erince ressam Th. Russell He Doğu Anadolu’da ve Irak’ta araştırmalarına devam etti. Ainsworth’ün ortaya koyduğu çalışmalar W. J. Hamilton P. de Tchihatcheff’inkilerle beraber Türkiye’nin tabiatı, özellikle jeoloji yapısı bakımından ilk temel kaynakları meydana getirir. Başlıca eserleri: Researches in Assyria, Babylonia and Chaldea (Asur, Babil ve Kalde’de Araştırmalar) (1838], Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea and Armenia (Anadolu Mezopotamya, Kaide ve Ermenistan’da Geziler ve Araştırmalar, 2 cilt) (1842]. A Personal Narrative of the Euphrates Expedition (Fırat Seferinin Şahsi bir Raporu, 2 cilt) (1888].

Yorum Ekle

Click here to post a comment