A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AIR FRANCE

Fransa’da karma ekonomi şirketi statüsüne uygun olarak tamamı hükümet tarafından karşılanan 10 milyar franklık bir sermaye ile 1948 yılında kurulan milli hava yolları şirketidir. Bu günkü Air France, 1933’te kurulan ve o devrin en büyük dört şirketini bir araya getiren (Milletlerarası Hava Seferler şirketi, Air Union Air Orient, Hava Yolları Genel şirketi) eski Air France Anonim şirketinin yerine geçmiştir. 1946 Yılında, Air France Air Bleu’yu satın aldı. 1948’de milli şirket oldu ve on altı üyelik bir idare meclisi tarafından idare edilmeğe başlandı. Hisselerinin yüzde 30’u diğer devlet kurumlarına veya özel kişilere devredilmiştir. Dünyanın en uzun hava yolları şebekesine sahiptir.

Air France’ın şimdiki şebekesi 350 000 km. yi bulur. 67 Ülkede 120 uğrağı vardır. Bu da Batı dünyasının en uzun hava yolları şebekesini teşkil eder. Yaklaşık olarak 24 000 görevlinin çalıştırılmasını gerektiren ve 4,5 milyondan fazla yolcu taşıyan bu şebeke, kıtalar ötesi hatları (Kuzey Amerika, Orta ve Güney Amerika, Afrika, Uzak doğu). 2 000 km. yi geçmeyen orta posta hatlarını (Merkez, Avrupa, Akdeniz) ye her gece Paris ile 16 şehir ve il arasında posta taşıyan bir anavatan posta şebekesini (eski Aeropostale) kapsar.

Yorum Ekle

Click here to post a comment