A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AJAN

Bir devlet veya kuruluş hesabına gizli olarak çalışan kimse, casus.

Bir teşekkül veya şahıs adına iş gören kimse, temsilci.

Ajan provakatör (kışkırtıcı ajan). Bir gizli kurum içinde, şiddetli bir baskıya yol açmak amacı ile üyeleri aşırılıklar, suikastlar vb. yapmağa kışkırtan kimse.

Gizli ajan, casus, gizli bir işle görevli güvenilir kimse (kötü maksatlar için de olabilir).

Milletlerarası mahkemelerde mensup oldukları devletin ve vatandaşların haklarını savunmakla görevli kimse.

Deniz müsadere mahkemelerinde, devletin hak ve menfaatlerini savunmakla görevli kimse.

Yorum Ekle

Click here to post a comment