A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AK

Sütün, karın rengine benzer renkte olan, karanın zıddı olan.

Beyaz duru, lekesiz, tertemiz [ten].

Temiz, asil.

Rengi beyaz olan şey.

ÇES. DEY. Ak alaca, beyaz benek. Ak Arap, zenci olmayan, beyaz tenli Arap.

Ak benizli, solgun, kansız.

[Saça, sakala] Ak düşmek, ağarmaya başlamak. İhtiyarlamak.

Ak gözlü, gözlerinin akı çok, renkli kısmı ufak olan.

Ak koyun kara koyun (geçit başında belli olur), kimin ne olduğu, mühim bir denemede anlaşılır. (Ak köpek, kara köpek, ak don kara don da denir.)

Akkuş, beyaz güvercin.

Ak pak, tertemiz.

Ak sakallı, yaşlı, ihtiyar.

Ak sıcak, şiddetli, kavurucu güneş sıcağı.

Ak süt, namuslu, iffetli annenin helal sütü. Ak süt (helal süt) emmiş, soyca temiz, ahlâklı, asil.

Akı kara, karayı ak göstermek, hâdiseleri ve meseleleri ters aksettirmek.

Akı karadan seçmek, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırmak.

Akım derken bokum demek, bir hatayı örtmeğe çalışırken daha büyük bir hata işlemek.

Akın adı karanın tadı, beyaz tenliler cazip görünürse de esmerler daha makbuldür anlamına.

Akla karayı seçmek, bir işte son derece zorluk çekmek, müşkülata uğramak.

Ak mi kara mı (saçın önüne düşünce görürsün), iyi veya kötü olduğunu sonuç alınınca kendinde göreceksin.

Aktan karadan haberi yok, cahil, dünyadan habersiz, okumaktan yazmaktan yoksun.

Alnı ak, yüzü pak, dürüst, namuslu, temiz.

Alnının (yüzünün) akı ile, şerefiyle haysiyetiyle.

Yüz aklığı, iftihar vesilesi, başarı.

Yüzünü ak çıkarmak (etmek), [Birinin] mahcup olmasını önlemek.

Gözakı, gözün saydam, beyaz, kısmı. Bk. Göz. Akmadde, beyni meydana getiren iki maddeden biri. (Öteki bozmadde’dir.) Bk. BEYİN.

Yumurta akı, yumurtanın sarısını çevreleyen ve pişirilince beyazlaşan saydam madde. Bk. YUMURTA.

Akballıbaba yaprakları kanı durdurmak için kullanılan otsu bitki. Bk. BALLIBABA.

Akbaş, baklagillerden iki yıllık yem bitkisi (melilotus alba). Kazık köklü, üç yapraklı. 120-150 cm. boyunda, tohumları kahverengi.

Akbiber, tadı karabiberden daha az yakıcı olan zarı alınmış biber. Bk. BİBER.

Ak çöpleme, otsu bir bitki, düğünçiçeğigillerden (Veratrum album). Bk. ÇÖPLEME.

Akhardal, tohumunda simojrosid maddesi bulunmayan bir çeşit hardal (Sinopis alba). Tedavide hemen hiç kullanılmaz. Bk. HARDAL.

Ak mantar. Bk. MANTAR

Ak Yahudi baklası, baklagillerden yıllık bitki (lupimis albus). Bk. YAHUDİ BAKLASI.

Ak sinir, beyaz yollu bir dokumadır.

Ak ev, konar-göçer yörüklerin çadırlarına denir. (Bu çadırlar yörük soylularına aittir ve çadır sakinlerine de akevli’ler denir.)

Ak oda. Halk dili. Gelin odası, zifaf odası.

Ak altın, platinin bir adı.

Ak demir, kızgın ateşte dövülen ve kızıllaşmış demir.

Ak yakut, elmasa benzeyen ama daha az parlak ve şeffaf bir taş.

Ak aş, Halk dilinde Sütlaç.

Ak porselen, Çin porselenleri. Bk. PORSELEN.

Ak ceylan. Bk. CEYLAN

Ak tilki, yumuşak kürkü özellikle gece elbiselerinde kullanılan bir tilki cinsi. Bk. TİLKİ.

Yorum Ekle

Click here to post a comment