A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKA LEHÇESİ

Akaların konuştuğu eski Yunan lehçesidir.

Akaların M.Ö. 16. yüzyıl­dan itibaren Girit’ten aldıkları ve geliştirdikleri yazı (lineer B yazısı). Bunların konuştukları, Grekçe’ye uygun birtakım hece işaretleri ekledikleri dilin ve lehçenin ana karakteri bakımından arkaik bir Yunanca olduğunu açıkça göstermektedir.

Pylos ve Mykenal şatolarında bulunan. M.Ö. 15. yüzyıla ait yazılı Miken tabletlerindeki eski aka dili, bilinen Yunan lehçelerinin en eskisidir. Yayılma alanı herhalde çok genişti, fakat klasik çağda, birbirinden çok uzak bölgelerde ancak birkaç kalıntısı tutunabilmişti. Arkadya dili, Kıbrıs dili, Pamphylia dili, Morfolojisi, Homeros dilinin en eski özelliklerini andırır. digamma, yod ve oio’lu eril genitivus.

Yorum Ekle

Click here to post a comment