A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKABE BİATI

İslâm tarihinde önemli bir antlaşmanın adıdır. Akabe, Arabistan’da, Mina ile Mekke arasında, sapa, gözden ırak bir yerdir ve gerek İslâm’dan önce gerek sonra kutsal sayılmıştır. Hz. Muhammed, İslâmlığı yaymağa başladığı sıralarda birçok zorluklarla karşılaşıyordu. Mekkeliler ilk İslâmlara karşı son derece gaddar davranıyorlar, bu yüzden Peygamber, gayretlerini Mekke dışına yöneltmeğe mecbur oluyordu. Hac mevsiminde her yıl Arabistan’ın çeşitli yerlerinden Mekke panayırına kalabalıklar gelirdi. Hz. Muhammed onlara da dininin esaslarını anlatmaya çalışırdı. 620 Yılı hac mevsiminde, Medine’deki Hazreç kabilesinden altı kişi Hz. Muhammed ile tanıştı ve İslâmlığı kabul etti. Ertesi yıl aynı mevsimde Hazreçliler on iki kişi olarak geldiler, İslam Peygamberiyle bir yıl önce sözleştikleri Akabe tepesinde gizli bir toplantı yaptılar. Bu toplantıda Hz. Muhammed’i himaye etmeyi taahhüt etmeksizin sadece ona biat ettiler. Bu biata İslâm tarihinde Birinci Akabe biatı denir. 622 Yılında, bu defa sayıları yetmişi bulan Medineli yeni Müslümanlar Hz. Muhammed ile yine Akabe’de gizlice buluştular ve gerekirse kendisini kılıçla savunmağa yemin ettiler. İslam tarihinde bu toplantıya da İkinci Akabe biatı (Akabe-i sâniye veya ikinci zor geçit) denir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment