A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKADEMİA FELSEFESİ

Bu ad Eflatun’un öğrencileri ile konuşup çalıştığı yer olan Akademos bahçelerinden gelir. M.Ö. 4. yüzyıldan 1. yüzyıla kadar, yaklaşık olarak üç yüzyıl süren bir okula verilmiş addır. Burada çok değişik görüşler öğretildi. Eflatun’dan hemen sonra gelenler, onun öğrettiği görüşe az çok bağlı kaldılar. Bununla birlikte Speussippos ve Xenokrates, Eflfıtun’un idea’sını Pythagoras’ın sayısı ile karıştırarak, Eflatunculuğun ilkelerini daha da soyutlaştırdılar. Polemen, Krates, Krantır kendilerini özellikle ahlak konularına verdiler ve böylece Eflatun idealizmini geliştirmeye yönelmiş oldular. Eski Akademia denince akla bu filozoflar gelir.