A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKAK

Halk dili. Akıntı yolu, mecra, nehir yatağı. Su, hava ve benzeri akıcı maddelerin geçtiği her türlü yol.

Akmakta olan.

Akan sular durur, itiraza yer bırakmaz bir sebep, mazeret veya delil ileri sürüldüğünde söylenir.

Akan yıldız, şahap (Bk. METEOR.)

Akan toprak, yağmur sularının dağlardan sürüklediği toprak.

Yorum Ekle

Click here to post a comment