A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKALA

Yurdumuzda ekilen, Amerikan tohumundan üretilmiş bir pamuk çeşididir. Yüksekliği orta, odun dalı oldukça az, gövdesi dik ve kuvvetli, alt meyve dalları üstekilerden daha uzun, yaprak ve kapsülleri orta büyüklükte, erkenciliği orta, kozaları sarkık ve rüzgâra dayanıklıdır.

Bu pamuklar, renk, elyaf esnekliği ve mukavemeti bakımından 4 gruba ayrılır (Elyaf uzunlukları, grubuna göre 25-30 mm. arasında değişir. Alabilecekleri en fazla nem %8,5’tur.)

Akala 1, akala pamuğunun beyaz ve ipek gibi bir türüdür. Esnek, mukavemetli ve tam olgundur. Bozuk elyaf oranı en çok % 3,5 ve kitle içindeki yabancı madde % 2 kabul edilebilir.

Akala 2, çok hafif lekeli ve griye kaçar renklidir. Esneklik, mukavemet ve olgunluk orta derecededir. Ölü ve bozuk elyaf oranı % 4,5, kitle içindeki yabancı madde oranı % 4 olarak kabul edilebilir.

Akala 3, krem renkli, donuk ve bozuktur. Az esnek ve az olgun olur içinde ölü ve sakat elyaf oranı % 6, yabancı madde oranı da % 6 kabul edilebilir.

Akala 4, kirli sarı esmer renktedir, esneklik, mukavemet ve olgunluk derecesi yoktur. Ölü ve yabancı elyaf oranı % 6’dır.

Akala cinsi pamuk Türkiye’ de 1941’den beri geliştirilmiş, zamanla iklim ve toprakla bağdaşarak midling cinsi Amerikan pamuğundan daha da üstün bir tür meydana getirilmiştir. Aynı bölgede, Hindistan’dan getirilen tohumların geliştirilme denemesi yapılmış, bu denemenin olumlu sonuçlarından Adana pamuğu adı verilen ve Hint pamuğu özelliklerini taşıyan bir tür elde edilmiştir. Adana pamuğunun elyaf uzunluğu 22-26 mm.dir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment