A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKANTHA

Korinthos üslûbu sütun başlıklarında görülen ve kenger yapraklarını temsil eden bir süs motifidir.

Korinthos tarzı sütun başlıklarının en belirli süsü olan Akantha, M.Ö. 5. yüzyıl sonuna doğru, mimar Kallimakhos tarafından kullanıldı. Yaban kengeri yaprakları ile sarılmış kiremit kaplı bir sütun çanağından ilham almıştı. Üçüncü dereceden sivri kemer üslûbunda kullanılan da dikenli Akantha motifidir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment