A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKARDİT

Nitrosellülozlu itici barutlarda kullanılan stabilleştiriciler ailesidir.

Akaretler, İstanbul, Beşiktaş’ta saray müstahdemlerinin oturması için 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan, şimdiki Şair Nedim ve Spor caddelerine bakan altmış dokuz binadan ibaret vakıf tesisi. Adını bu evlerden alan semtte, mütareke yıllarında Atatürk’ün oturduğu ev bugün Ruh Sağlığı dispanseri olarak kullanılmaktadır. Akaretler’in iki ilkokulu vardır. Bugün Vakıflar Genel müdürlüğüne bağlı olan bu binalarda kendi memurları kira ile otururlar.

Yorum Ekle

Click here to post a comment