A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKBABA

Çeşitli yırtıcı kuşların ortak adıdır. Genellikle iri yapılı olurlar, boyları bir metreyi geçenleri vardır. Başlıca özellikleri, leş artıkları ile beslenmeleridir.

Akbabalar kralı, Tropik Amerika’sında çok rastlanan gündüz yırtıcısıdır.

Leş akbabası, beyazımsı tüylü, kanatlarının bir kısmı siyah, tüysüz sarı başlı, küçük bir akbabadır. (Akbabagillerden)

Rahip akbaba, Asya ve Güney Avrupa dağlarında yaşayan siyahımsı tüylü, büyük bir akbaba türüdür (Aegypuis monachus). Tropik Afrika’sında yaşayan kırmızı, tüysüz başlı, kahverengi akbabaya da

(Necrosyrtes monachus) rahip akbaba denir.

Akbaba tırnağı, kuş pençesi şeklinde işlenmiş, ortaçağda kullanılan bir sırt kaşağı çeşididir (buna Balabankuşu tırnağı da denirdi.

Akbabaların donuk, kahverengi, az çok koyuca renkte tüyleri vardır. Başları ve boyunları çıplak veya seyrek tüylerle örtülüdür. Gagaları kuvvetli, ayakları güçlü, fakat parmak ve tırnakları zayıftır. Geniş ve uzun kanatları, hava akımlarından faydalanarak kanat çırpmadan süzülmelerini sağlar. Karga gibi daha küçük kuşların veya kendilerinden önce leşler keşfetmiş diğer akbabaların hareketlerini takip ederek yiyeceklerini çok yükseklerden seçebilirler. Gıdalarının cinsi, akbabaları özellikle çok yaygın bir şekilde bulundukları sıcak memleketlerde, sağlık bakımından pek faydalı kuş türleri grubuna sokar. Sıcak bölgelerde yaşayan ve örneği Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’nın Gyps fuvus’u olan eski dünya akbabaları, kartalgillerdendir. Amerika akbabaları (tepeli akbaba, akbaba kralı v.b.) ise akbabagillerdendir.

Leş akbabası (Neophron percnopterus), Akdeniz bölgesinde, Asya’nın bir kısmında ve Afrika’da yaşar. Leş ve her çeşit çer çöp ile beslenir ve bu bakımdan temizlik işlerinde büyük faydası dokunur. Eski Mısırlılar güneş tanrısı olarak ona taparlardı. Bu yüzden, «Mısır akbabası» veya «Firavun tavuğu» diye de adlandırılır.

Akbaba kralı, Tropik Amerika’sında çok rastlanan gündüz yırtıcısıdır (Coragyps atratus). Küçük bir akbaba türüdür, tüyleri tamamı ile kara, gaga ve pençeleri oldukça uzundur. Daha çok meskûn yerlerde yaşar, her çeşit kırıntı ve artığı yer. (Akbabagiller)

Yorum Ekle

Click here to post a comment