A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKBABALAR STEL’İ

M.Ö. 3. binyılda Lagaş (bugün Tello) şehrinin Umma şehrine karşı kazandığı zaferi anmak için, dikilmiş bir Sümer stelidir. 19. yüzyılın sonunda E. De Sarzec’in yaptığı kazılar sırasında parça halinde bulundu. Tepesi yuvarlak bir taştır. Her iki cephesiyle yan kenarının bir köşesine savaş sahnesi, öteki köşesine zaferden sonra yapılan dini bir tören işlenmiştir. Sümer harfleriyle kazılan uzun bir yazıtta bu olay anlatılmaktadır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment