A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKBANK

Akbank, 1946 yılı sonlarında, bankacı Ziya Alaçam’ın teşebbüsüyle Kayserili ve Çukurovalı iş adamları tarafından kurulan özel bir bankadır. (Kurucu ortakları: Hacı Ömer Sabancı, Bekir ve Ahmet Sapmaz, Nuri Has, Behice Naci Yazgan, Mustafa Özgür, İbrahim Tekin, Gilodo aileleri ve Çukurovalı müteşebbisler.)

Kuruluşta iş ve idare merkezi Adana iken, önce umum müdürlük (1954), sonra idare merkezi (1965) İstanbul’a taşındı. Türkiye çapında teşkilâtlanma çalışmaları 1962’den itibaren hızlandı ve o yıl 61 olan şube sayısı 1968 sonunda 165’e yükseldi. Ege, Çukurova, Bursa, Orta Anadolu bölge müdürlüklerinden başka, Almanya’da Frankurt şehrinde de bir temsilciliği bulunan Akbank’ta çalışanların sayısı, 1968 yılında 3 000 kişiyi geçmişti. Banka, iştirakler bakımından da, 1962’den itibaren hızlı bir gelişme gösterdi.

Bunlar arasında Aksigorta, Akçimento, Ak yayınları, SASA Sunî ve Sentetik Elyaf sanayii, Bossa Ticaret ve Sanayi işletmeleri, Toroslar, Oto-Yol, T. Sınai Kalkınma bankası, Sınaî Yatırım ve Kredi bankası anonim şirketleri sayılabilir.

Akbank’ın kuruluş sermayesi 5 700 000 TL. idi, zamanla 15 milyona (1953), 30 milyona (1958), 50 milyona (1966) yükseltildi. Öz kaynaklar toplamı, 1967 sonu fevkalâde yedek akçeleriyle 78 595 129 TL. idi. Mevduat toplamı 1950’de 7 982 691 TL. iken 1968’de 1,8 milyarı buldu. Aynı artış ticarî plasmanlarında da görüldü. 12 milyondan (1950) 1 milyara (1968), aktifler yekûnu, 20 milyondan (1950), 1656 milyara (1967 sonu), kâr, 182 000 TL. den (1950) 15 566 258 TL. (1967 sonu).

Yöneticileri arasında, idare meclisi başkanı olarak Ziya Kurttepeli (1948-1950), İbrahim Tekin (1951-1961) ve idare meclisi reisi ve murahhas aza olarak Ahmet Dallı (1962’den itibaren) umum müdür olarak Ziya Alaçam (1948-1952), F. Nazmi Gürmen (1952-1957), Sait Koray (1957-1960), M. Yaver Timurkan (1960-1962), M. Ali Tiney (1962-1964), Nejat Sunar (vekil, 1964-1966), İzzet Çintav (vekil, 1966-1966), Medeni Berk (1966’dan itibaren) bulunan Akbank’ın 1969 başında, Türkiye bankaları arasındaki yeri şuydu: Özel bankalar arasında özkaynak, mevduat, plasman, iştirâkler, şube sayısı ve kâr bakımından üçüncü (1967 sonundan itibaren), devlet iktisadî teşekkülü veya özel kanun konusu bankalar arasında özkaynak bakımından sekizinci, mevduat ve plasman bakımından dördüncü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment