A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKHİLLEUS KANITI

Elea’lı Zenon’un, hareketin imkânsızlığını göstermek için kullandığı bir kanıt. Bu düşünüre göre Varlık, özü bakımından birdir, değişmez, değişme saçma ve çelişik bir kavramdır. Bir kaplumbağa Akhilleus’tan önce yola çıkmışsa, bu öncelik ne kadar az olursa olsun Akhilleus’un ona yetişmesi imkânsızdır çünkü kaplumbağayı yakalaması için Akhilleus’un kendisi koşmağa başladığı anda kaplumbağa hangi noktada bulunuyorsa önce o noktaya, sonra da bu süre içinde kaplumbağanın vardığı noktaya ulaşması gerekir. Böylece bu kovalamaca sonsuza kadar sürer. Şu halde en hızlı olan en yavaşa ulaşamaz ve genellikle herhangi bir hedefe varmak imkânsızdır. Kanıtın can damarı şu tezdir: Belli bir mesafe, ancak bu mesafenin bütün parçaları geçilirse aşılabilir, bu da imkânsızdır. Çünkü parçaların sayısı sonsuzdur.

Aristoteles bu kanıta şu karşılığı veriyordu. Zaman ve uzay, güç olarak, sonsuz sayıda bölünmüş olsa bile, edim olarak sonsuz sayıda bölünmemiştir. Zaten hareketin özü de «sınırı aşmak», bir yer ile başka bir yer arasındaki özdeşlik olmaktır. Bu bakımdan, Varolan ile Varolmayan’ın özdeşliğini sağlayan oluşa benzer.

Yorum Ekle

Click here to post a comment