A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKI

Eski dilde, Eli açık, cömert, yiğit gibi anlamları bulunmaktadır.

Fizikte, Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir kısmından geçtiği farzedilen kuvvet çizgileridir.

Bir yüzey elemanından geçen elektrik akısı, E alan vektörüyle, alan elemanının pozitif normali üzerinde alınmış ve ölçüsü elemanın dS alanına eşit olan bir vektörün skaler çarpımıdır. (Alan ile pozitif yarı normalin açısı a olduğuna göre, bunun cebirsel ölçüsü do E.dS.cos a dır. Sonlu bir yüzeyden geçen elektrik akısı türlü elemanlardan geçen akıların cebirdeki toplamıdır.)

Endüksiyon akısı, magnetik akı gibi tarif edilir. Yalnız magnetik alanın şiddeti yerine magnetik endüksiyonun şiddeti gelir. Mıknatıslaşmış bir maddenin dışından içine veya içinden dışına geçilirken bu iki akı arasında bir süreklilik olduğuna göre bu akıların bir tek fizik büyüklüğü ifade ettikleri kabul olunur. Bu fizik büyüklük de bir tek birimle belirtilir. Bu birim C.G.S. elektromagnetik sistemde Maxwell’dir. Pratik birim, sembolü Wb olan [M.K.S.A. sistemi] ve 108 Maxwell eden Weber’dir. Enerji akısı, bir ışınım demeti tarafından iletilen ve saniyede watt cinsinden ifade edilen enerji için kullanılır.

Işık akısı, meydana getirdiği ışık duyumuna göre hesaplanan ışıma enerjisi debisi, ışık akısı birimi lumendir.

Kuvvet akısı. Bk. KUVVET.

Magnetik akı, verilen bir yüzeye dik farz edilen bir magnetik alanın şiddetiyle, bu yüzeyin yüz ölçümünün çarpımıdır.

Matematikte, Bir vektörün bir yüzeyden geçen akısı, alan vektörünün normal bileşeninin yüzey üzerindeki entegralidir. (İki yanlı bir S yüzeyi ve dikgen koordinatlar boyunca bileşenleri P,Q ve R olan bir V vektörü alanı düşünelim. S yüzeyinin x,y,z ortalama noktalı bir elemanı da olsun. M noktasındaki N vektörünün eksenlerle yaptığı açılara B ve Y ile gösterilirse, (P cos a + Q cos ß+ R cos y) do skaler niceliği, V vektörünün de dan geçen elemansel akısıdır. Bu ifadenin S yüzeyindeki entegrali, vektörünün bu yüzeyden geçen akısıdır. Bu entegral (P cosa + Q cos ß + R Cosy) da ile gösterilir. Bu bir yüzey entegrali’dir.)

Yorum Ekle

Click here to post a comment