A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKİM

Kısır, verimsiz, çıplak, bitkisiz, verimsiz [arazi].

Sonuçsuz, başarısız (bu anlam, kelime «kalmak fiili ile beraber kullanıldığı vakit belirir). 1. Yağmur getirmeyen rüzgâr (genellikle kuzeybatıdan eser).

Akim bırakmak, [bir işin, bir teşebbüsün] sonuçlanmasını önlemek. Akim kalmak, [bir iş, bir teşebbüs için] başarıya ulaşamamak, sonuca varamamak.

Yorum Ekle

Click here to post a comment