A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKIN

Düşman topraklarına, sefer ve istila hazırlığı, tedirgin etme ve yıldırma, genellikle yağma, talan, çapul gibi maksatlarla yapılan, baskın şeklinde savaş hareketi.

İklimden iklime, ülkeden ülkeye akarcasına yapılan savaş hareketi.

Hücum: Çok sayıda cisim, canlı veya kavramın, bir yerden diğerine, hızlı, yoğun ve kesintisiz bir akış hareketi.

Çok sayıda geliş, üşüşme, tehacüm.

Akın Akın, akın halinde, arkası kesilmeyen akınlar halinde.

Akın etmek (eylemek, salmak, vermek), kalabalıklar halinde gitmek, üşüşmek.

Eskiden çeşitli maksatlarla düşman ülkesine hücum etmek, baskın yapmak, baskın tarzında ve sefer halinde savaşmak.

Akın etmek (eylemek, salmak, vermek), kalabalıklar halinde gitmek, üşüşmek.

Eskiden, çeşitli maksatlarla düşman ülkesine hücum etmek, baskın yapmak, baskın tarzında ve sefer halinde savaşmak.

Süvari, zırhlı birlik, paraşütçü gibi hareket kabiliyeti yüksek unsurları, karşı cephenin ardında karışıklık yaratmak, maneviyat bozmak, baskın yapmak gibi maksatlarla düşman topraklarına salma hareketi. Amfibi akın, komando akını, zırhlı kıta akını, denizaltı akını, çeteci akını gibi.

Hava akını, savaş sırasında, stratejik veya taktik bombardıman birlikleri tarafından uzak araziye yapılan hava seferi. Müttefiklerin Ruhr havzasına yaptıkları hava akınları.

Spor: Akın bölgesi, özellikle basketbolda bir takımın, akın yaptığı çemberin altındaki dip çizgisiyle orta çizgi arasındaki sahaya verilen ad. (Bk. ÇEMBER, ÇİZGİ.)

Akın yapmak, özellikle futbolda rakip sahaya toplu halde hücuma geçmek.

Dede Korkut kitabından anlaşıldığına göre, göçebe Türklerde akın bazı usul ve kurallara bağlıydı ve gelişi güzel yapılmazdı. Akın için Han’ın izni lâzımdı ve kesin olarak tecrübeli, bu hususta bilgili kimseler akına çıkardı. Osmanlılarda bu gelenek devam etti ve nizamları belli bir teşkilât halinde yaşadı (Bk. AKINCI).

Osmanlılarda akının belirli vasfı, akına uğrayan ülkenin mutlaka istilâ edilmesiydi. Akıncılar düşman topraklarına yaptıkları akınlarla o bölgenin durumunu iyiden iyiye öğrenip tespit ederler, sonra ya ordu yardımı ile veya kendi kuvvetleriyle o toprağa yerleşirlerdi. Akınlar kademe halinde birkaç safhada yapılır, akın eden ilk kuvvetin karşısına direnen bir düşman birliği çıkarsa, arkadaki akıncı birliği yetişerek ona yardım ederdi. Akıncılar tarihindeki en önemli ve büyük akın Fatih devrinde Mihaloğlu Ali Bey kumandasındaki kuvvetlerin Transilvanya’ya yaptıkları akın olmuş ve bu akın sırasında Brodfeld meydan muharebesi verilmiştir. Bundan başka, Viyana muhasaraları sırasında Avusturya içlerine, Eflâk ve Buğdan’a yapılan sürekli akınlar da akıncılar tarihinde önemli yer alır.

AKIN

19. yüzyıl Kırgız Türklerinin destan şairi anlamında kullandıkları kelime. Kendilerine akın adı verilen şairlerin, destanlarını sazlarla, fakat irticalen söylemeleri şarttır. Kırgızlar, bunu yapamayanlara Çırçı ve ölümçü derlerdi. Bu kelimeler, şairlik değil, sadece ses sanatkârlığını ifade ederdi. Akın kelimesinin daha eski Türkler tarafından da saz şairi anlamında kullanılmış olması muhtemeldir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment