A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKIÖLÇER

Magnetik endüksiyon akısındaki bir değişmeyi ölçmeğe yarayan, sönüm çifti pek büyük olan döner çerçeveli karşı koyucu çifti fazla önemli olmayan ve bir galvanometreden kurulu âlet. (Balistik galvanometreden daha pratik, fakat daha az duyarlıdır.)

Yorum Ekle

Click here to post a comment