A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKIŞKANLIK

Bir sıvının mutlak ağdalığının tersi, C.G.S. birimi re’dir.

Metalürji; Laboratuvarlarda kare kesitli bir kanal kalıp ile ölçülür. Bu kalıbın bir ucuna sıvı metal veya alaşım dökülür ve donduğu ana kadar kalıp içinde aldığı mesafe ölçülür. Kalıp, fazla yer kaplamasın diye spiral biçiminde dökülür, sıvı metal de spiralin ortasına akıtılır. Akışkanlık, akış ısısının donma ısısına üstünlüğü ve kalıbın ısısı oranında artar. Metal veya alaşımın kristalleşme şekliyle de bağıntılıdır. «Dandritik», yani ağaç şeklinde kristalleşen metallerin akışkanlığı, donarken dışbükey şeklinde kristalleşen metallerin akışkanlığından çok daha azdır. Gerçekten de dallanmalı kristaller sıvı metalin ilerlemesini zorlaştırdığı halde, dışbükey kristaller, büyük bir kısmı donsa da gene belli bir oranda hareket edebilen metal veya alaşım içinde yuvarlanabilirler. Bu sebeple, «ötektik» ve belirli alaşımların akışkanlığı, genel olarak, arı metallerin akışkanlığından üstündür.

Yorum Ekle

Click here to post a comment