A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKIŞSIZ

Akışı olmayan [bölge ve alanlar]. Eşanl. AREİK.

Akışsız bölgelerin var olabilmesi için iki etkenin (kurak çöl veya yarı çöl iklimi ile, kum gibi çok geçirimli bir zeminin) bir araya gelmesi gerekir. Büyük Sahra’nın ortasında bile, elemanları bitişik kayaçlar ve killer üzerinde geçici seller şeklinde de olsa akış görülür ve bunların yeri yardıkları olur. Yalnız bugünkü veya eski kumul alanları akışsızdır. Çok delikli oldukları için Sahra’nın çevresinde, meselâ kuzey Senegal’de de bu alanlar akışsız kalmakta devam eder. Daha geniş bir anlamda, sürekli akarsu ağları bulunmayan bölgelere de akışsız denir. Akışsız bölgeler karalar yüzeyinin yüzde 17 sini kaplar.

Yorum Ekle

Click here to post a comment